A vase is a vase is a vase? AD Gallery, Antwerp, B 20-01>07-04-2013

Groupshow of Contemporary Ceramics by Reinhilde Van Grieken, Ester Stasse, Kaat Pauwels, Barbara Nanning, en AnneMarie Laureys. Curator Dirk Schrijvers, AD Gallery&Consultancy, Grote Koraalberg 17, B-2000 Antwerp, Belgium.